Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z klientem przed podjęciem się prowadzenia sprawy, a jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy, przewidywanego nakładu czasu pracy oraz ilości i charakteru czynności podejmowanych przez Kancelarię.

Koszt porady prawnej od 50 zł (powiększony o podatek VAT)